fbpx

DPUX ชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมอง “China 5.0 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยี”

DPU X สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Playfessional ตอน CHINA 5.0 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยี มาร่วมเปิดมุมมองต่างๆ ที่ทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ทำไมประเทศจีนจึงถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่ 2 ของโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้เขียนหนังสือ “China 5.0 สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI ที่จะมากล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้จีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน วัฒนธรรมจีนเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี แล้วเจอกัน 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00น. ที่ DPU X Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 208,209 หรือ 061-4905858